GASILSKI ZNAKI IN ČINI

Gasilski simboli (znaki) in čini, ki se uporabljajo v prostovoljnem gasilstvu v Sloveniji. Poklicni gasilci uporabljajo drugačne simbole in čine.

Znaki

GASILSKI ZNAK

GASILSKI GRB

ZNAK ZA KAPO

Čini - mladina

MLAJŠI PIONIR

STAREJŠI PIONIR

MLADINEC

 

Čini - članstvo

Do višjih in visokih častnikov, so čini za vse gasilce enaki, tako za organizacijsko strujo društva, kot za operativni del društva. Čine gasilci pridobimo s temeljnim gasilskim usposabljanjem, v stopnje pa napredujemo glede na čas v prejšnjem činu, ali glede na opravljeno dodatno gasilsko usposabljanje (specializacija).

 TEČAJ ZA GASILCA PRIPRAVNIKA

 TEČAJ ZA OPERATIVNEGA GASILCA

   

GASILEC PRIPRAVNIK *

GASILEC

GASILEC
1. STOPNJE

GASILEC
2. STOPNJE

* gasilec pripravnik ni čin 

TEČAJ ZA VODJO SKUPINE

 

 

VIŠJI GASILEC

VIŠJI GASILEC
1. STOPNJE

VIŠJI GASILEC
2. STOPNJE

 

TEČAJ ZA VODJO ENOTE

 

 

NIŽJI GASILSKI ČASTNIK

NIŽJI GASILSKI ČASTNIK 1. STOPNJE

NIŽJI GASILSKI ČASTNIK 2. STOPNJE

 

 

 

TEČAJ ZA VODJO ENOT

 

 

GASILSKI ČASTNIK

GASILSKI ČASTNIK 1. STOPNJE

GASILSKI ČASTNIK 2. STOPNJE

 

 

 

Pri višjih in visokih gasilskih častnikih, pa se čini razdelijo na dve področji, ki delujeta v društvu, in sicer na operativno in organizacijsko.

Čine za organizacijsko smer nosijo na svojih ramenih predsedniki, podpredsedniki, tajniki, . . . . Se pravi organizacijski kader društva.

Čine za operativno funkcijo pa poveljniki, podpoveljniki, ter pomočniki poveljnikov, . . . . To so gasilci, ki izvajajo naloge, katere jim naložijo organizacijski častniki, ter naloge, katere dobijo preko sistema zaščite in reševanja (se pravi intervencije . . . ).

Tako je sistem sestavljen v teoriji, v praksi pa marsikje organizacijski kader aktivno deluje tudi v operativi (hodi na intervencije), vendar ima v operativi glavno besedo poveljnik, podpoveljnik ali častnik z operativnim činom. Četudi je čin poveljnika nižji od čina predsednika mora predsednik spoštovati in delati po navodilih poveljnika (delovanje operative, intervencije).

 

TEČAJ ZA ČLANA VIŠJEGA POVELJSTVA

 

 

VIŠJI GASILSKI ČASTNIK

VIŠJI GASILSKI ČASTNIK 1. STOPNJE

VIŠJI GASILSKI ČASTNIK 2. STOPNJE

 

 

 

TEČAJ ZA VIŠJEGA STROKOVNEGA SVETOVALCA

 

 

VIŠJI GASILSKI ČASTNIK ORGANIZACIJSKE SMERI

VIŠJI GASILSKI ČASTNIK 1. STOPNJE ORGANIZACIJSKE SMERI

VIŠJI GASILSKI ČASTNIK 2. STOPNJE ORGANIZACIJSKE SMERI

 

 

 

TEČAJ ZA GASILSKE VODJE V REGIJI IN DRŽAVI

 

 

VISOKI GASILSKI ČASTNIK

VISOKI GASILSKI ČASTNIK 1. STOPNJE

VISOKI GASILSKI ČASTNIK 2. STOPNJE

 

 

 

NI TEČAJA - ČIN SE PODELI NA PREDLOG GZS

 

 

VISOKI GASILSKI ČASTNIK ORGANIZACIJSKE SMERI

VISOKI GASILSKI ČASTNIK 1. STOPNJE ORGANIZACIJSKE SMERI

VISOKI GASILSKI ČASTNIK 2. STOPNJE ORGANIZACIJSKE SMERI

 

 

 

 
Spletne storitve NETLIFE - Vse na enem mestu