VODSTVO

Društvo vodi upravni odbor, katerega sestavlja 9 članov društva, nad njihovim delom bdi nadzorni odbor, v katerem so trije člani, društvo ima tudi častno razsodišče (disciplinska komisija), ki se je v dolgi zgodovini društva delovno sestalo le enkrat, kar pomeni, da se člani društva dobro zavedamo svojih dolžnosti, kakor tudi svojih pravic.

Najvišji organ društva je zbor članov, ali občni zbor, na katerem se sprejme plan dela za tekoče leto, podajo se poročila za preteklo leto, se pravi, organizacijsko poročilo, operativno poročilo, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in poročilo mladine, vsakih pet let pa se voli člane odborov.

Člani upravnega odbora do 2018.

PREDSEDNIK

ŠAC Jure

 

NAMESTNIK PREDSEDNIKA

JAKOB Ivan

ngcII

 

TAJNIK

HICTALER Jure

 

BLAGAJNIČARKA

MURŠEK LUBANJŠEK Nataša

vgc orgI

 

POVELJNIK

BARIŠIĆ Ilija

  ngcII    

 

 

NAMESTNIK POVELJNIKA

KLEP Tadej

ngcII

 

MENTOR MLADINE

ČERNČEC Drago

vgcII

 

VODJA VETERANOV

SLEJKO Franci

gasII

ales

 

VODJA ČLANIC

MOM Marija

 

 

 
Spletne storitve NETLIFE - Vse na enem mestu